ونت سایلنسر

ونت سایلنسر

کی از منابع آلودگی محیط زیست آلودگی صوتی است. صدای احتراق، صداهای مکانیکی و صدا­ی حاصل از جریان گاز در ورودی و خروجی یک سیستم منابع اصلی ایجاد صدا هستند.

سایلنسرها وسایلی هستند که انرژی صوتی ناخواسته در آنها مستهلک می­شود. به طور کلی سایلنسرها به دو شکل واکنشی و جذبی و یا ترکیب این دو ساخته می­شوند. در نوع واکنشی امواج صوتی بین منبع صوتی و سایلنسرچند بار منعکس و انرژی صوتی آن مستهلک می­شود. در نوع جذبی امواج صوتی از محیط متخلخل مانند پشم شیشه عبور می­کند و انرژی صوتی مستهلک و به حرارت تبدیل می­گردد.

کمیتهای آکوستیکی

عملکرد آکوستیکی یک سایلنسر بوسیله کمیتهای تراز فشار صوتی ، تابع انتقال ، اتلاف عبور و یا اتلاف تحمیلی بر حسب دسی بل بیان می­گردد.

در پژوهشهای نظری پدیده­های آکوستیکی معمولا فشار صوتی با واحد نیوتن بر متر مربع و شدت صوت با واحد وات بر متر مربع بیان می­شود. با این حال در کارهای مهندسی، عملی و آزمایشگاهی از مقیاسهای لگاریتمی استفاده می­گردد. محدوده قابل شنیدن شدت صوت از ۱۲-۱۰ تا ۱۰ وات بر متر مربع وسعت دارد. بکار بردن مقیاس لگاریتمی محدوده مذکور را فشرده می­کند. از طرفی حساسیت شنیداری گوش بگونه­ای است که صوت را متناسب با تغییرات لگاریتمی آن احساس می­کند. یعنی اگر شدت صوت با نسبت ۱۰، ۱۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ تغییر کند گوش این تغییرات را بترتیب با نسبتهای ۲، ۳، ۴ و ۵ احساس می­کند.

گوش انسان می­تواند شدت صوت با دامنه فشار۱۰۰۰ بار را تحمل کند. حساسیت گوش نسبت به تراز صوت بدین ترتیب است که آستانه احساس حدود ۱۲۰، آستانه درد حدود ۱۴۰ و آستانه آسیب حدود ۱۶۰ دسی بل می­باشد.

طراحی سایلنسرها

طراحی و ساخت بر اساس سفارش انجام می پذیرد. اطلاعات لازم جهت سفارش عبارت است از:

– دبی سیال ورودی

– دانسیته و جرم مولکولی سیال ورودی

– فشار و دمای ورودی

– محدودیتهای هندسی و ابعادی

فایل های موردنیاز مشتری:

کاتالوگ محصول

فرم سفارش محصول

با ما تماس بگیرید

  • تلفن تماس: ۰۳۱-۳۶۶۴۲۶۷۹
  • تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۵۷۷۶۰
  • فکس: ۰۳۱۳۶۶۴۲۶۸۰
  • پست الکترونیک: info@aradjet.com